Tlumaczenia Polsko-Niderlandzkie
Diensten

Beëdigd vertaler Pools-Nederlands
Diensten

Beëdigde vertalingen Pools-Nederlands van officiële documenten


Mijn beëdigde vertalingen worden gelegaliseerd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven. Ze worden door alle overheidsdiensten aanvaard en zijn dus rechtsgeldig.
 

Voorbeelden van officiële documenten die een beëdigde vertaling vragen

 

 • Afschrift van de geboorteakte
 • Apostille
 • Arbeidsboek
 • Attesten
 • Attest van huwelijksbekwaamheid
 • Attest van inschrijving
 • Bevel om het grondgebied te verlaten
 • Bewijs van afgifte
 • Bewijs van celibaat
 • Bewijs van militaire dienst
 • Bewijs van nationaliteit
 • Bewijs van ten lastenneming
 • Dagvaarding
 • Diploma lager onderwijs
 • Diploma secundair onderwijs
 • Diploma hoger onderwijs
 • Geboorteaangifte
 • Geboorteakte
 • Geboortebewijs
 • Getuigschrift onderwijs
 • Getuigschrift van goed gedrag en zeden
 • Huwelijksboekje
 • Identiteitskaart
 • Nationaliteitsbewijs
 • Overlijdensakte
 • Paspoort
 • Persoonlijke steekkaarten Burgerlijke Stand
 • SIS –kaart
 • Schoolrapport (lager /secundair)
 • Toestemming tot huiszoeking
 • Uitnodiging van de politie
 • Uittreksel van het bevolkingsregister
 • Uittreksel van het wachtregister
 • Volmacht
 • Woonstbewijs
 • Woonstvaststelling

Niet-beëdigde vertalingen Pools-Nederlands van andere tekstsoorten

Ik bied ook niet-beëdigde vertalingen aan van algemene en informatieve teksten zoals:
 • toeristische teksten
 • brochures
 • commerciële teksten
 • diagnoses
 • persberichten
 • dossiers
 • handleidingen
 • websites
 • etc.