Tlumaczenia Polsko-Niderlandzkie

Beëdigd vertaler Pools-Nederlands
Tlumaczenia Polsko-Niderlandzkie

Tłumaczenia przysięgłe

Beligiscy urzędnicy uznają oficjalne polskie dokumenty pod warunkiem, że posiadają Państwo tłumaczenie na jeden z trzech oficjalnych języków w Belgii. Jako tłumacz przysięgły pomogę Państwu w załatwieniu tłumaczenia na język niderlandzki następujących dokumentów:
 

  • apostille
  • zaświadczenia
  • dyplomy, świadectwa szkolne, indeksy
  • akty urodzenia
  • akty małżeństwa
  • wszystkie inne oficjalne dokumenty


Na państwa prośbę jest też możliwe tłumaczenie innych typów tekstu.

Potrzebują Państwo tłumaczenia z języka polskiego na język niderlandzki?

W menu Kontakt istnieje formularz kontaktowy za pośrednictwem którego mogą się Państwo bezpośrednio ze mną skontaktować. Jeśli istnieje możliwość wysłania skanu dokumentu (lub zdjęcia cyfrowego), proszę o e-mail na adres:


W tym wypadku dostaną Państwo odpowiedź w ciągu 48 godzin.

Czekam na kontakt z Państwem,

Saskia De Piere
tłumacz przysięgły polsko-niderlandzki przy Sądzie Pierwszej Instancji w Leuven
beëdigd vertaler Pools-Nederlands aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven